Do dyspozycji dzieci posiadamy zabawki edukacyjne, bujaki, pojazdy, przytulanki, salę zabaw z suchym basenem.

 

Na podstawie rozkładu dnia, opiekunki sprawujące opiekę nad daną grupą wiekową organizują zajęcia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka w formie różnorodnych zajęć i zabaw:
poznają wierszyki, piosenki, słuchają bajek czytanych przez opiekunów, malują i uczestniczą w zabawie zgodnie z indywidualnym procesem i tempem rozwoju.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na powietrzu.

Wszystkie zajęcia odbywają się w formie miłej i wesołej zabawy.

 • zabawy plastyczne, manualne
 • zabawy z rytmiki
 • zabawy z językiem angielskim
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • wierszyki, rymowanki
 • zabawy okolicznościowe
 • urodziny, odwiedziny Mikołaja, zabawa karnawałowa itp.

Naszym zadaniem jest:

 • zapewnienie troskliwej i czułej opieki oraz bezpiecznych warunków pobytu
 • wspomagać rozwój dziecka
 • rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra od zła
 • rozbudzać ciekawość, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • rozwijać wyobraźnię i fantazję dzieci
 • zapoznawać z podstawami higieny osobistej
 • współdziałać z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju
 • przygotować dzieci do samodzielności wieku przedszkolnego

Celem i zadaniem naszego klubu jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dzieckiem zdrowym, jednocześnie kształtując umiejętność obserwacji otaczającego środowiska i ułatwienie zrozumienia prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka.

© Created by EM4U